logo jp
logo jp

การเตรียมพร้อมโครงสร้างหลังคาและการติดเชิงชาย

การเตรียมพร้อมโครงสร้างหลังคาและการติดเชิงชาย เตรียมระยะแปห่าง 40.5 ซม.เซ็นเตอร์ทุก122 ซม. ให้วางแปคู่
เพื่อรับปลายไม้อัด OSB/ซีเมนต์บอร์ด ติดเชิงชายให้สูงเสมอแปหรือต่ำกว่า-ไม่เกิน 1ซม.

  1. ติดตั้งไม้อัดทนชื้น OSB 9 มิล/ซีเมนติบอร์ด 10 มิล ขนาด 122×244 cm. ยิงติดแปเหล็กโดยใช้สกรู 1.5 นิ้ว เว้นระยะสกรู 20-25 ซม. ระหว่างช่วงรอยต่อไม้ OSB/ ซีเมนต์บอร์ด ให้เว้นช่องไฟ 5 มิล. ปลายแผ่นไม้อัด OSB/ซีเมนต์บอร์ด ให้ยื่นเสมอพอดีกับ เชิงชายไม่ให้เกินเชิงชายออกไป (จะมีฉากกันน้ำปิดหัวไม้อีกชั้นหนึ่ง)
  2. ติดตั้งกระดาษดํากันน้ํา ให้เริ่มต้นแถวแรกจากขอบไม้อัด OSB/ซีเมนต์บอร์ด ด้านล่าง ปูทับขึ้นไปให้ถึงสันหลังคายิงด้วยลวดยิงสแตนเลสเบอร์#1010 กระดาษดําให้แถวที่สูงกว่าทับแถวล่าง 5 ซม. ขึ้นไปเป็นชั้นๆ จนถึงผนังบ้านหรือสันหลังคาอย่าให้มีรอยฉีกขาดของลวดยิงสแตนเลสเบอร์#1010ระยะห่าง 30-40 ซม. ให้ทั่วกระดาษดํากันน้ํา
  3. ดาวน์โหลด คู่มือติดตั้งหลังคาซิงเเกิ้ลรูฟ ที่นี่ ต่อค่ะ

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
error: